Příprava na XXII. RS NRZP ČR - hlasování o změně stanov

Vážení představitelé členských organizací,

 

vzhledem k současné epidemiologické situaci není možné, aby se uskutečnilo řádné Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Vzhledem k tomu, že je potřeba schvalovat některé dokumenty a vzhledem k tomu, že stanovy NRZP ČR stanoví, že Republikové shromáždění se musí 1x ročně sejít, rozhodlo předsednictvo NRZP ČR o následujícím postupu. Hlasováním per rollam by se uskutečnila změna stanov. Změna umožní, aby bylo možné i v budoucnu v důležitých věcech NRZP ČR hlasovat per rollam.  Plánované Republikové shromáždění 26. 11. 2020 by se uskutečnilo online cestou s tím, že po jeho ukončení by členské organizace dostaly jednotlivá usnesení o nichž by hlasovaly per rollam. Je to standardní cesta, kterou používají i jiné organizace, ale také orgány státu. Republikové shromáždění online 26. 11. 2020 by bylo prostřednictvím systém zoom, ale o tom ještě budete všichni včas informováni a dostanete odkaz k připojení.

 

V příloze tohoto dopisu Vám posíláme tři dokumenty. Jednak je to vlastní návrh změny stanov, který je v Příloze zasazen do původního § 15 stanov NRZP ČR tak, aby bylo zřejmé, čeho přesně se změna stanov týká. Dále Vám posíláme protokol o hlasování, kde je podrobně vysvětlen způsob hlasování o změně stanov. V současné době má NRZP ČR 92 členů. To znamená, že podle stanov se musí hlasování účastnit nejméně 31 členských organizací. Aby byl návrh přijat, musí se PRO návrh vyjádřit nadpoloviční většina hlasujících organizací. Nevyjádření se nepovažuje za souhlas, ale za neúčast na hlasování. Proto Vás prosíme, abyste  ve lhůtě, která je uvedena v protokolu, poslali svůj souhlas či nesouhlas se změnou stanov. K hlasování jsme vytvořili novou emailovou adresu hlasovani@nrzp.cz.  Vyplněný protokol s Vaším hlasováním posílejte pouze na tento email. Hlasování bude ukončeno ve středu 25. 11. 2020 ve 12:00 hodin.

 

Vážení přátelé, přeji Vám v dnešní době hlavně hodně zdraví, buďte na sebe opatrní. Jsme rádi, že se na nás obracíte s dotazy, jak řešit některé problémy v souvislosti koronavirovou krizí. NRZP ČR je účastna všech jednání MPSV ČR v souvislosti s krizovou situací, proto Vás můžeme včas informovat co se děje. Takže, nebojte se nám psát, jsme tu od toho, abychom Vám pomohli.

 

 

Těšíme se na další spolupráci.

 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Tel:  266 753 421
mob: 736 601 561

--------------------------------------------------------------------------------

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

Partyzánská 7
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ:  708 564 78
www. nrzp.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. děkuje za podporu Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR,  Úřadu Vlády ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a spolupracujícím partnerům.